DEMONTÁŽ AZBESTU • Čo je azbest?
 •  
 • Azbest je technické označenie skupiny 6 jemne vláknitých silikátových minerálov a  v minulosti bol pre svoje vhodné fyzikálne vlastnosti využívaný v priemysle.
 • Azbest je pre ľudský organizmus vysoko škodlivý. Jeho nebezpečnosť spočíva v malých rozmeroch jeho vlákien. Pri mechanickom poškodení sa ihličky azbestu dostávajú do vzduchu, kde sú schopné vznášať sa. Vdýchnutím sa dostávajú do pľúc, kde sa zabodnú do bunkových stien výstelky pľúc, dráždia ich a postupom času okolo nich môže vzniknúť rakovinový nádor. Ide o silne karcinogénnu látku.
 • Azbestové materiály sa považujú za nebezpečný odpad, pričom ich smie odstraňovať iba firma, ktorá je držiteľom oprávnenia vydaným Úradom verejného zdravotníctva.
 •  
 •                                                                           Od roku 2014 je držiteľom tohto oprávnenia aj naša firma. 
 • Zabezpečíme:


  povolenia a dokumenty: vypracujeme plán likvidácie materiálov obsahujúcich azbest a zabezpečíme komunikáciu s príslušnými úradmi,

  - demontáž azbestovej krytiny: nebezpečný azbest zdemontujeme a zabalíme ho do uzavretých vriec,

  - odvoz na skládku nebezpečeného odpadu: zabalený azbest vyvezieme na skládku nebezpečného odpadu.