MODLITBA K SV. JOZEFOVI


 • Bože, stvoriteľ vesmíru,
 • ty si nám dal prácu ako životný údel,
 • prosíme ťa, pomáhaj nám nasledovať
 • príklad svätého Jozefa,
 • a pod jeho ochranou
 • svedomite vykonávať všetky svoje povinnosti,
 • aby sme dosiahli prisľúbenú odmenu.
 • Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna,
 • ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje
 • v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
 • Amen